Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Lista programów szkoleń

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny

Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą zdobyć kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

Lista szkoleń.

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: