Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

"MALUCH 2013 - edycja 2" w pytaniach i odpowiedziach

1. A. Czy zadaniem objętym konkursem „MALUCH 2013 – edycja 2” może być zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez osobę fizyczną w 2012 r.?

Nie. Zgodnie z punktem 2.1.1. Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”, zadaniem dofinansowanym w konkursie może być zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie... Pokaż więcej

1. B. Jeżeli wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpił w 2012 r., natomiast w 2013 r. zaczęto przyjmowanie dzieci? A gdy utworzono dodatkowe miejsca w 2013 r.?

Nie. Zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”, o dotację można ubiegać się na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów... Pokaż więcej

2. Ile wynosi minimalny okres trwałości projektu?

Zgodnie z pkt 7.4.1. Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” – do dnia 31 grudnia 2014 r.... Pokaż więcej

3. Czy można uruchomić miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych i uzyskać dotację za okres przed uzyskaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

Nie.... Pokaż więcej

4. Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć ’’osobę fizyczną’’: czy jako przysłowiowego Kowalskiego, który wychowuje dziecko, czy osobę, która prowadzi działalność gospodarczą?

’’Osoba fizyczna’’ w dokumentach dotyczących konkursu jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego (zob. art. 8 ust. 1 pkt 2... Pokaż więcej

5. Jestem zainteresowana pracą jako DZIENNY OPIEKUN. Przeszłam szkolenie 280h, posiadam warunki lokalowe we własnym domu jednorodzinnym z ogródkiem. Złożyłam wniosek w Urzędzie Miasta, ale nie są zainteresowani współpracą. Wiem, że można się starać o pracę jako opiekun dzienny nie tylko w gminie. Proszę o informacje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje listą podmiotów niepublicznych zatrudniających dziennych opiekunów, gdyż podmioty niepubliczne mają możliwość zatrudniania dziennych opiekunów... Pokaż więcej

6. Co wchodzi w zakres wydatków na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych?

Zgodnie z punktem 7.2.3. Regulaminu konkursu koszty ponoszone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, są to wszystkie koszty związane... Pokaż więcej

7. Jaki jest ostateczny termin skompletowania całości dokumentacji przy składaniu oferty konkursowej?

Na etapie składania ofert (termin składania ofert to 8 sierpnia 2013 r.), oprócz formularza 1A i 1B oferty, nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja, z wyjątkiem dokumentów poświadczających... Pokaż więcej

8. Wymagana dokumentacja poświadczająca wysokość opłat ponoszonych przez rodziców przed udzieleniem dotacji (punkt 4.2.2. regulaminu): Co w sytuacji kiedy będą to nowo utworzone miejsca, na które nie ma takiej dokumentacji?

W takiej sytuacji wymagane jest oświadczenie, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, o zakładanej wysokości  opłat przed udzieleniem dotacji.... Pokaż więcej

9. Jaki powinien być sposób weryfikacji ofert? Czy w przypadku błędnego wypełnienia którejkolwiek z pozycji oferta podlega odrzuceniu, a jeżeli nie to, jakie są dopuszczalne błędy, które mogą zostać skorygowane przez beneficjentów i jaki tryb ewentualnych korekt jest przewidziany?

W przypadku błędów i braków w ofercie urząd wojewódzki powinien poinformować oferenta o błędzie (braku) i wezwać do uzupełnienia bądź poprawienia oferty. Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak... Pokaż więcej
1  2  Następna   
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: