Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

"MALUCH 2013" w pytaniach i odpowiedziach

01. Podmioty prywatne A. Czy podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne mogą składać oferty w ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”? B. Kiedy osoby fizyczne będą mogły samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu?

Odpowiedź A:   O dotacje w ramach programu „MALUCH 2013 – edycja 1”, mogą ubiegać się tylko jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1” gminy mogą... Pokaż więcej

02. Jak powinna wyglądać współpraca gminy z podmiotami prywatnymi, o której mowa w pkt 3.2 Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”? Jakie są formy współpracy z podmiotami prywatnymi? Czy partner powinien zostać wybrany przed złożeniem oferty?

Podstawową formę współpracy z partnerami prywatnymi reguluje art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Zgodnie z art. 61... Pokaż więcej

03. Czy zadaniem objętym konkursem „MALUCH 2013 – edycja 1” może być zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z przez gminę w 2012 r. przy wykorzystaniu środków z programu „MALUCH 2012”?

Zgodnie z pkt 2.1.3 Regulaminu konkursu MALUCH 2013 – edycja 1” zadaniem dofinansowanym w konkursie może być zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucji opieki nad małymi dziećmi,... Pokaż więcej

04. Czy możliwe jest ubieganie się w ramach programu „MALUCH 2013 – edycja 1” o dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie miejsc opieki w prywatnych żłobkach i klubach dziecięcych?

Zgodnie z pkt 2.2.6 Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”, dofinansowanie do wydatków na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczy tych miejsc, których koszty funkcjonowania są... Pokaż więcej

05. Ile wynosi minimalny okres trwałości projektu?

Minimalny okres trwałości projektu wynosi od 1 roku (dla zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki) do 5 lat. Szczegóły określa pkt 7.4 Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 –... Pokaż więcej

06. Co wchodzi w zakres wydatków na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych?

Wydatki ponoszone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, są to wszystkie wydatki gminy związane z funkcjonowaniem instytucji żłobka lub klubu... Pokaż więcej

07. Czy w ramach programu MALUCH można ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki w przedszkolach?

Program MALUCH dofinansowuje wyłącznie miejsca opieki tworzone na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”... Pokaż więcej

08. Jak liczone są koszty budowy, adaptacji, wyposażenia budynków w przypadku budynków przeznaczonych na oddziały przedszkolno - żłobkowe?

W aktualnym stanie prawnym nie ma przepisów prawnych umożliwiających tworzenie dla celów organizacyjnych zespołów żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami, z innymi formami wychowania... Pokaż więcej

09. Koszty kwalifikowane i termin zakończenia zadania. A. Od kiedy liczone są koszty kwalifikowane w przypadku zadań polegających na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych? B. Jaki jest termin zakończenia zadania?

Odpowiedź A: Patrz pkt 7.2.4 i 7.2.9 Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”.   Odpowiedź B: Patrz pkt 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5. Regulaminu konkursu „MALUCH 2013 – edycja 1”.... Pokaż więcej

10. Jaką maksymalną kwotę dotacji z budżetu państwa w ramach programu MALUCH można otrzymać? Czy weszły już w życie proponowane zmiany w tym zakresie?

Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają otrzymanie dotacji celowej budżetu państwa w wysokości nie większej niż 50 % kosztów realizacji zadania. W przypadku instytucji zapewniających opiekę nad... Pokaż więcej
1  2  Następna   
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: