Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

"MALUCH 2013" w pytaniach i odpowiedziach

11. Ile miejsc musi być przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych przy dotacji na żłobek z miejscami dla takich dzieci? A co będzie, jeśli nie będzie tyle dzieci niepełnosprawnych na miejsca, które dla nich przeznaczono – czy trzeba będzie zwracać dotację?

Zwiększona dotacja na miejsca opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3 wiąże się z: 1) dostosowaniem lokalu do potrzeb takich dzieci, 2) gotowością... Pokaż więcej

12. Czy dzieci niepełnosprawne muszą mieć orzeczenia o niepełnosprawności? Co należy rozumieć przez dzieci wymagające szczególnej opieki?

Przez dzieci niepełnosprawne należy rozumieć dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przez dzieci... Pokaż więcej

13. Jaki jest ostateczny termin skompletowania całości dokumentacji przy składaniu oferty konkursowej?

Przy składaniu oferty wymagany jest jedynie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty. Termin składania ofert to 18 marca 2013 r. W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę... Pokaż więcej

14. Jakie dokumenty koniecznie powinny przedstawić gminy przy składaniu oferty, jeśli dotyczy ona budowy nowego budynku (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi?

Oprócz wypełnionego formularza oferty z załącznikiem, przy składaniu oferty warunki konkursu nie wymagają składania żadnych dodatkowych dokumentów. Zakłada się, że wszystkie niezbędne... Pokaż więcej

15. Jakie dokumenty, w tym np. pozwolenie na budowę mogą zainteresowane gminy przedłożyć w terminie późniejszym?

W warunkach konkursu nie zawarto wymagań dotyczących obligatoryjnych dokumentów, które gminy powinny posiadać przy składaniu oferty. Na podstawie opisu zadania zamieszczonego w ofercie, w tym opisu... Pokaż więcej

16. Jaki powinien być sposób weryfikacji ofert? Czy w przypadku błędnego wypełnienia którejkolwiek z pozycji oferta podlega odrzuceniu, a jeżeli nie to, jakie są dopuszczalne błędy, które mogą zostać skorygowane przez beneficjentów i jaki tryb ewentualnych korekt jest przewidziany?

W przypadku błędów i braków w ofercie urząd wojewódzki powinien poinformować oferenta o błędzie (braku) i wezwać do uzupełnienia bądź poprawienia oferty. Tryb dokonywania uzupełnień i wyjaśnień, jak... Pokaż więcej

17. Kwestia umowy - dzierżawy - czy taka długoletnia umowa, w kontekście warunku własności, może być traktowana na równi z własnością, jako np. współwłasność?

Określone w warunkach konkursu terminy własność i współwłasność należy rozumieć zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego. Umowa dzierżawy nie przenosi prawa własności (dzierżawca otrzymuje rzecz tylko... Pokaż więcej

18. Na czym polegają jednolite zasady, (o których mowa w punkcie 6.2.3.3. Regulaminu) przyjęte przez Departament Polityki Rodzinnej do oceny ofert zweryfikowanych przez Wojewodów?

Głównymi zasadami zawartymi w programie MALUCH w odniesieniu do kwalifikacji ofert do dofinansowania jest po pierwsze - jednolitość ocen w skali kraju z punktu widzenia preferencji określonych... Pokaż więcej
Poprzednia   1  2 
realizacja: Ideo CMS Edito powered by: