Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Wyniki konkursów

"MALUCH 2012” tura 2: rozstrzygnięcie konkursu ofert

"MALUCH 2012” tura 2: rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w drugiej turze otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, wyłoniono 25 ofert z 11  województw, na łączną kwotę 5 053 947 zł. Oferty te złożyły ogółem 23 gminy.

Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 804 miejsca (łącznie z 1 turą: 3 310 miejsc) w żłobkach, w klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w załączniku do komunikatu.

 

 

Pliki do pobrania:

Będą nowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych

Uprzejmie informujemy, że dn. 19 kwietnia br. został rozstrzygnięty konkurs w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Projekty zakwalifikowane w ramach I tury przewidują powstanie 2 506 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Najwięcej nowych miejsc przybędzie w Warszawie (368 miejsc w 5 ofertach), Wałbrzychu (225 miejsc w 4 ofertach), Krakowie (115 miejsc w 4 ofertach), Radgoszczy (107 miejsc) i Bydgoszczy (104 miejsca). Łącznie oferty złożyło 49 gmin, z tego 30 gmin miejskich, 6 gmin wiejsko-miejskich i 13 gmin wiejskich. Na realizację zakwalifikowanych projektów przeznaczono 20 558 986 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwa nabów ofert w ramach II tury konkursu Programu "MALUCH". Zachęcamy do zgłaszania swoich ofert i przypominamy, że termin ich składania mija dnia 15 czerwca br.

Pliki do pobrania:

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: