Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Kontakt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Departament Polityki  Rodzinnej

Telefon: 22-529-06-60
Fax: 22-529-06-61

 

e-mail:

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.  

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: