Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Program MALUCH 2014

OGŁOSZENIE

OTWARTY  KONKURS  OFERT 
NA  FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH – edycja 2014”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH – edycja 2014”.

 

Na Program przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.

 

Link do ogłoszenia >>>

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: