Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Wyniki konkursu MALUCH 2014

Wyniki Konkursu MALUCH 2014 moduł 1

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2014” moduł 1 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2014” moduł 1 (utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania), na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40 000 000 zł, do dofinansowania zakwalifikowano oferty pochodzące z 53 gmin, dotyczące 2 129 miejsc opieki nad małymi dziećmi. „Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH – edycja 2014” moduł 1” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia.

 

Tabela. Syntetyczna informacja o zakwalifikowanych ofertach

Instytucja

Liczba gmin

Liczba miejsc w ofercie

Kwota dotacji (w zł)

1

2

3

4

żłobek

46

1 879

36 307 113

klub dziecięcy

4

110

3 093 271

dzienny opiekun

5

140

599 616

RAZEM

53 *

2 129

40 000 000

* W dwóch gminach dofinansowanie dotyczy żłobka i instytucji

dziennego opiekuna

 

 

- lista podmiotów zakwalifikowanych >>>

 

 

Wyniki Konkursu MALUCH 2014 moduł 3

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2014” moduł 3 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2014” moduł 3 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 21 000 000 zł, do dofinansowania zakwalifikowano 573 oferty, dotyczące 13 340 miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło ofertę Przedszkola Niepublicznego "Akademia Smyka" z Sochaczewa, która dotyczy podmiotu wpisanego do wykazu dziennych opiekunów niezgodnie z ustawą – przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę opłat rodziców za 1 dziecko miesięcznie, wynosi maksymalnie 176 zł.

 „Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH – edycja 2014” moduł 3” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia.

 

Tabela. Syntetyczna informacja o zakwalifikowanych ofertach

Instytucja

Liczba gmin

Liczba ofert

Liczba miejsc w ofercie

Kwota dotacji (w zł)

1

2

3

4

5

żłobek

221

443

10 781

17 085 370

klub dziecięcy

77

109

1 891

2 937 999

dzienny opiekun

27

34

668

976 631

RAZEM

277 *

573**

13 340

21 000 000

* W niektórych gminach dofinansowanie dotyczyć może

 jednocześnie żłobka, klubu dziecięcego i/lub dziennego opiekuna

** W siedmiu ofertach dofinansowanie dotyczy jednocześnie żłobka i klubu

dziecięcego, a w sześciu żłobka i dziennego opiekuna

 

- lista podmiotów zakwalifikowanych >>>

- pierwsza strona listy podmiotów zakwalifikowanych z akceptacją >>>

 

Wyniki Konkursu MALUCH 2014 moduł 2

Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2014” moduł 2: 

ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2014” moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”), na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 40 000 000 zł, do dofinansowania zakwalifikowano oferty ze wszystkich województw pochodzące ze 108 gmin, dotyczące 5 481 miejsc opieki nad małymi dziećmi. Dofinansowanie wynosi 85 % zgłoszonego przez gminy zapotrzebowania na dotacje. „Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH – edycja 2014” moduł 2” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia.

 

Tabela. Syntetyczna informacja o zakwalifikowanych ofertach

Instytucja

Liczba gmin

Liczba miejsc
w ofercie

Kwota dotacji (w zł)

Ogółem

Przeciętnie na 1 miejsce miesięcznie

1

2

3

4

5

żłobek

99

5 203

38 815 502

622

klub dziecięcy

9

255

998 997

326

dzienny opiekun

2

23

185 501

672

RAZEM

108*

5 481

40 000 000

608

* W dwóch gminach dofinansowanie dotyczy żłobka i klubu dziecięcego

 

 

- lista podmiotów zakwalifikowanych >>>

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: