Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

Lista programów szkoleń

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla opiekunów dziecięcych.

  Osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą zdobyć kwalifikacje na szkoleniach, których programy zatwierdza Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inne szkolenia takich uprawnień nie dają.

 

Lista szkoleń.

 

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: