Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

MALUCH 2013 edycja 2

Wyniki konkursu "MALUCH 2013 – edycja 2”

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS co do wyboru ofert do dofinansowania z programu MALUCH, zatwierdził „Listę ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie MALUCH 2013 – edycja 2”, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH 2013 – edycja 2”, na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 20 000 000 zł, wpłynęło ok. 330 ofert na dotacje na kwotę ponad 30 mln zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania zakwalifikował 253 oferty pochodzące od 200 podmiotów. Oferty dotyczyły 6 679 miejsc opieki powstających w 2013 r. w 149 gminach na kwotę 19 240 107 zł.

 

Syntetyczna informacja o ofertach zakwalifikowanych zawarta jest w tabeli:

 

Instytucja

Liczba ofert

Liczba miejsc w ofercie

Liczba dziennych opiekunów

Dotacja w zł

1.

2.

3.

4.

5.

żłobek

163

3209

 

8 330 208

klub dziecięcy

33

510

 

1 008 969

dzienny opiekun

57

2960

823

9 900 930

RAZEM

253

6679

823

19 240 107

 

 

Wyniki konkursu >>>

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: