Opieka nad małym dzieckiem

Szansą dla rodzica, szansą dla dziecka

Ankieta

MALUCH 2013

MALUCH 2013 - 2 edycja

12-07-2013

Program MALUCH - edycja druga 2013

 

Dnia 13 lipca 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 28.06.2013 r., poz. 747).

Nowelizacja ustawy „żłobkowej” zmienia m.in. zakres podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc naprzeciw tym zmianom, organizuje konkurs na dotacje z programu MALUCH, w którym można skorzystać z nowych możliwości.

 

Podstawowe założenia konkursu „MALUCH 2013 - edycja 2” [PROJEKT]

 

I. Kwota dotacji z rezerwy celowej na drugą edycję: 20 mln zł

 

II. Adresaci Programu:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyłączeniem jst).

III. Przedmiot dofinansowania:

  • w żłobkach i klubach dziecięcych - wydatki bieżące na miejsca utworzone w 2013 r.,
  • dzienni opiekunowie - organizacja nowych miejsc oraz wydatki bieżące na te miejsca w 2013 r.

IV. Wysokość dofinansowania

Koszty bieżące funkcjonowania:

  • żłobki – do 1050 zł miesięcznie na jedno miejsce,
  • kluby dziecięce – do 520 zł miesięcznie na jedno miejsce,
  • dzienny opiekun – do 1050 zł miesięcznie na jedno miejsce,

nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt i wyżywienie ustalonej bez uwzględnienia kwoty uzyskanego dofinansowania.

Uzyskane kwoty dofinansowań na zapewnienie funkcjonowania pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

 

Organizacja nowych miejsc opieki u dziennego opiekuna:

jednorazowo do 5 000 zł na koszty zorganizowania instytucji, nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

 

V. Minimalny okres funkcjonowania dotowanych miejsc lub instytucji: 31 grudnia 2014 r.

 

VI. Orientacyjne terminy:

 

Ogłoszenie konkursu: 17-19 lipca 2013 r.

Termin składania ofert: 7 sierpnia 2013 r.

Termin ogłoszenia wyników: 12 września 2013 r.

 

realizacja: Ideo CMS Edito powered by: